Dolor crónico. Factores moduladores, valoración e intervención fisioterapéutica

Detalles

Dolor crónico. Factores moduladores, valoración e intervención fisioterapéutica.

Molina Mula, J./ Riquelme Agulló, I.

Editorial Fuden

4.1 Exploración y diagnóstico